ALGEMENE VOORWAARDEN

De klant die een fiets huurt of een fietstour met Born Bike Tours Barcelona uitvoert, is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 1. Born Bike Tours Barcelona verhuurd fietsen en ander fietsapparatuur, beschikbaar in zijn winkel of op elk moment in Barcelona (na een overeenkomst van beide partijen met een extra vervoerskosten), verricht ook het beheer, de reservering en het realiseren van culturele begeleide fietstours.
 2. De gehuurde apparatuur zal beschikbaar zijn op de plaats, dag en tijd die in de huurovereenkomst wordt verstrekt. Aan het eind van de huurperiode wordt de klant gevraagd de apparatuur terug te brengen die uitsluitend door het personeel van Born Bike Tours Barcelona is verhuurd, afhankelijk van de voorwaarden (inclusief tijd en plaats) die in de originele kopie van de huurovereenkomst zijn verstrekt. In ieder geval kan hij het niet aan derden leveren.

RESERVERING EN ANNULERING

 1. Om een fietsverhuur of een fietstour te reserveren, kan de klant per e-mail (info@bornbikebarcelona.com) telefonisch (+34 93 319 00 20) of persoonlijk op ons kantoor in Carrer Marquesa, Nº 1 08003 Barcelona contact opnemen. De klant die het huurcontract ondertekent moet een wettelijke leeftijd hebben (klanten onder de 18 jaar moeten vergezeld gaan van een volwassene) die verantwoordelijk is voor alle apparatuur die door hem of zijn leden wordt gehuurd.
 2. De garantie (borg) voor het huren van fietsen zonder gids kan een document zijn dat de identiteit van de klant bevestigt (paspoort, nationaal identiteitsbewijs of rijbewijs) of een contante borgsom van 200 € of 300 €, afhankelijk van de gehuurde apparatuur. De borg wordt teruggegeven aan het einde van de verhuur periode, bij teruggave van de gehuurde apparatuur in perfecte staat.
 3. Annuleringsbeleid:
  Annuleringen zijn alleen geldig met een schriftelijke kennisgeving door een e-mail te sturen naar info@bornbikebarcelona.com. Bij een annulering van minstens 48 uur voor de tour, wordt 50% van de totale prijs in rekening gebracht. Bij een annulering van minder dan 48 uur voor de tour, wordt 100% van de totale prijs in rekening gebracht. Born Bike Tours Barcelona stuurt de details van het annuleringsbeleid, wanneer de klant een van zijn diensten boekt.
 4. Born Bike Tours Barcelona cancelt zijn fietstours niet in geval van regen, maar lenen regenjassen gratis aan alle klanten. Als alternatief is het mogelijk om een wandeltocht te kiezen met een aangepaste route.
 5. Om logistieke redenen is een minimum van vier personen nodig voor de boeking van een Fietstour. Voor groepen van minder dan vier personen moet de klant contact opnemen met Born Bike Tours Barcelona om te zien of er beschikbaarheid is. Hij / zij kan ook kiezen om de Fietstour te nemen voor het aanvullende bedrag van maximaal vier personen.

CIVIELE AANSPRAKELIJKHEID EN BEPERKINGEN

 1. Wanneer de klant de huurovereenkomst ondertekent, is hij/zij verantwoordelijk voor de gehuurde apparatuur zowel voor hem als voor de leden van zijn groep.
 2. Alleen de klant en de leden van zijn/haar groep kunnen de gehuurde apparatuur gebruiken.
 3. De klant en de leden van zijn/haar groep zijn verantwoordelijk voor het gehuurde apparatuur. Zij nemen ook de nodige voorzorgsmaatregelen om het te beschermen tegen schade, verlies of diefstal. Als er een van deze situaties optreedt, zal de klant de kosten moeten betalen om deze te vervangen. Bij elke stop moet de klant en de leden van zijn/haar groep de fietsen vergrendelen en de ketting van het tweede slot door het frame en de wielen halen en de fiets naar een fietsparkeerplaats brengen.
 4. Born Bike Tours Barcelona heeft een civiel aansprakelijkheidsbeleid voor het verhuren van fietsen en het verzorgen van activiteiten op toeristische wegen die de schade dekt die kan worden veroorzaakt door een defect van de gehuurde apparatuur.
 5. De klant en de leden van zijn/haar groep moeten respectvol en hartelijk zijn met de gids. Zij zullen alles in het werk stellen om de veiligheidsinstructies die mondeling door de gids worden gegeven, te volgen alvorens de tour te beginnen, zoals handsignalen, een fysiek voorbeeld van de gids tijdens de tour, aan beide kanten kijken bij het oversteken van een straat en het respecteren van de verkeerssignalen. De gids kan een deelnemer en/of de hele groep uitsluiten als hun gedrag risicovol of gevaarlijk is voor de activiteit. De klant kan geen schadevergoeding vorderen.
 6. Born Bike Tours Barcelona is niet aansprakelijk voor eventuele aanspraken voor een ongeval, persoonlijk letsel of schade die door de klant en/of de leden van zijn groep en/of derden wordt geleden. Born Bike Tours Barcelona is niet verantwoordelijk voor verlies of schade van de persoonlijke bezittingen van de klant of de leden van zijn groep. Zij zijn verantwoordelijk voor al hun bezittingen.
 7. Het is de verantwoordelijkheid van de klant en de leden van zijn groep om de Spaanse verkeersregels te respecteren. Zij zijn de enige verantwoordelijke als zij worden beboet of gearresteerd door een autoriteit voor het breken van de wet of het overschrijden van een regel.
 8. In overeenstemming met de organische wet 15/1999 van 13 december over de bescherming van persoonsgegevens (LOPD), die bedoeld zijn om persoonsgegevens, fundamentele vrijheden en rechten van lichamelijke personen te waarborgen en te beschermen, worden de door de klant verstrekte gegevens gebruikt uitsluitend voor de juiste uitvoering van de gecontracteerde dienst, en hij/zij mag verzoeken in overeenstemming met de wet, de rectificatie of annulering ervan door contact op te nemen met info@bornbikebarcelona.com
 9. Privacy Policy
  Klantinformatie wordt niet aan derden bekendgemaakt en wordt alleen gebruikt voor de doeleinden van deze website. De foto’s die tijdens de Fietstours worden gemaakt, kunnen soms worden gebruikt voor promotionele doeleinden via social medianetwerken en de website van Born Bike Tours Barcelona.
 10. Eigendom rechten
  Alle inhoud van de website, zoals teksten, afbeeldingen, foto’s, logo’s, pictogrammen, afbeeldingen, evenals grafisch ontwerp, broncode en software zijn de exclusieve eigendom van Born Bike Tours Barcelona of derden, waarvan de rechten rechtmatig zijn gerechtigd door Born Bike Tours Barcelona, beschermd door nationale en internationale wetgeving.
 11. Toepasselijke wet en jurisdictie
  Voor welke reden interpretatieve of litigieuze vragen kunnen ontstaan, Spaanse wet zal van toepassing zijn en in geval van geschil, wanneer partijen het niet goed kunnen oplossen, accepteren beide partijen uitdrukkelijke indiening aan de rechtbanken van Barcelona (Spanje).
 12. De klant verklaart de huidige voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.