Precios

2 horas             6€
3 a 5 horas     10€
24 horas         15€
2 días             25€
Día extra          7€